Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Hoà Tân

Phuwaco Water Supply Joint Stock Company

Địa chỉ: 86 Tân Hưng, phường 12, quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 39.552.650 - 38.550.532 - 38.558.410

Fax: (028) 39.555.282

Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn

Gửi mail cho chúng tôi