Báo cáo thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2012 như sau:
Tải file tại đây: Báo cáo thường niên năm 2012