Báo cáo thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2013 như sau:
Tải file tại đây: Báo cáo thường niên năm 2013