Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2015.

Tải file tại đây: Báo cáo thường niên năm 2015