Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2016 như sau:
Tải file tại đây: Báo cáo thường niên năm 2016