Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017 như sau
Tải file tại đây: Báo cáo thường niên năm 2017