Công bố thông tin Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kỹ thuật đối với Ông Bùi Đức Sinh kể từ ngày 10/4/2017.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kỹ thuật đối với Ông Bùi Đức Sinh kể từ ngày 10/4/2017.

Tin tức liên quan