Công bố thông tin về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố thông tin về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn với nội dung như sau:

Tin tức liên quan