Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2019

Tin tức liên quan