Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:
Tải file tại đây

Tin tức liên quan