Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng ĐHN 15 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng ĐHN 15 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Tin tức liên quan