Thông báo chi trả cổ tức năm 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và họat động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
Căn cứ Nghị Quyết số 02 /NQ-PHT-HĐQT ngày 10/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau:
  1. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : thứ tư, ngày 02 tháng 5 năm 2012
  2. Hình thức trả cổ tức : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  3. Mức chi trả cổ tức : 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.050 đồng).
  4. Thời gian thanh toán : kể từ ngày 16/5/2012.Địa điểm trả cổ tức :
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phòng Kế toán Tài chính), 86 Tân Hưng, P12, Q5, TpHCM vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 16/5/2012. Khi nhận cổ tức, người sở hữu/người đại diện xuất trình CMND/hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).
* Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, quý cổ đông vui lòng mang theo:
  • CMND (bản chính) hoặc giấy tờ tương đương khác.
  • Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là pháp nhân).
  • Trường hợp ủy quyền, đề nghị có giấy ủy quyền theo luật định và có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý (theo mẫu đính kèm).
Quý cổ đông thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng cung cấp cho Công ty chúng tôi các thông tin theo mẫu “Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản” đính kèm. Trường hợp tên tài khoản chuyển tiền không phải là tên của cổ đông (tài khoản đứng tên người khác) thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ Phần Cấp nước Phú Hòa Tân - Số 86 Tân Hưng, P12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 39.555.202 – Fax: 39.555.282.

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức và chuyển khoản vui lòng xem TẠI ĐÂY

Trân trọng./.

Tin tức liên quan