Thông báo ngưng cung cấp nước phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 11h45 đến 12h45 ngày 21/9/2020)


CÔNG TÁC: lắp đặt van chặn tuyến tại đầu hẻm 105 Hoàng Xuân Nhị.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.