Thông báo nước yếu khu vực phường Phú Trung quận Tân Phú; phường 3,5,9,10,11,14 quận 11 (từ sáng ngày 21/9/2020 đến 9h sáng ngày 23/9/2020)


CÔNG TÁC: Thử nghiệm điều chuyển nguồn từ nhà máy nước Thủ Đức sang thay thế cho nguồn nước nhà máy nước ngầm Sài Gòn nên có thể gây ra tình trạng nước yếu tại một số khu vực sau: phường Phú Trung quận Tân Phú; các phường 3,5,9,10,11,14 quận 11.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.