Thông báo nước yếu khu vực phường Phú Trung quận Tân Phú; phường 3,5,9,10,11,14 quận 11 (từ 9h sáng ngày 21/9/2020 đến 9h sáng ngày 22/9/2020)


CÔNG TÁC: Thử nghiệm điều chuyển nguồn nước ngầm sang nguồn nước Thủ Đức nên có thể nước yếu tại một số khu vực sau: toàn bộ phường Phú Trung quận Tân Phú; các phường 3,5,9,10,11,14 quận 11.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.