Thông báo tạm ngưng cung cấp nước (từ 22h đêm ngày 15/5/2020 đến 4h sáng ngày 16/5/2020)

CÔNG TÁC: Do thực hiện đóng nước kiểm tra thất thoát nước Đồng hồ tổng Pt1009 (Góc Ba Tháng Hai - Nguyễn Lâm).
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.

Thông báo liên quan