Thông báo tạm ngưng cung cấp nước (từ 22h đêm ngày 16/5/2020 đến 5h sáng ngày 17/5/2020)

CÔNG TÁC: Do thực hiện công tác bít hủy outlet D450 gần giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành.
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.

Thông báo liên quan