Thông báo tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực Phường 8 Quận 10 (từ 11h25 đến 13h ngày 20/3/2020)

CÔNG TÁC: Đóng nước để thay van hầm xả trước nhà 243/1 Nguyễn Tiểu La
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./