Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1,5 Quận 10 (từ 22h đêm ngày 20/3/2020 đến 5h sáng ngày 21/3/2020)

CÔNG TÁC: Đóng nước để gắn van chận tuyến trên địa bàn quận 10 phục vụ công tác giảm thất thoát nước
 
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./