Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 14 Quận 10; Phường 15 Quận 11 (từ 22h đêm ngày 25/3/2020 đến 5h sáng ngày 26/3/2020)

CÔNG TÁC: Đóng nước để thay Đồng hồ tổng Pt1010 (Góc Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt)
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./