Thông báo tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực Phường 9 Quận 10 (từ 9h sáng ngày 17/03/2020).

CÔNG TÁC: Đóng nước từ 10 - 15 phút thực hiện kiểm tra van DMA 10J-23A phục vụ giảm thất thoát nước trên địa bàn quản lý.
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./