Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1,2,3,4,6,7 quận 11; phường Phú Trung quận Tân Phú


CÔNG TÁC: đóng van phục vụ giảm thất thoát nước.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.