Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 13 quận 11 (từ 22h ngày 11/6/2021 đến 3h sáng ngày 12/6/2021)


CÔNG TÁC: thực hiện đóng nước phục vụ việc phối hợp di dời ống cấp nước với ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11 tại số 244 Lãnh Binh Thăng.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.