Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1 quận 10 (từ 9h đến 9h30 ngày 17/6/2021)


CÔNG TÁC: dò ống bít hủy tại 84 Hồ Thị Kỷ và 101B Trần Bình Trọng
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.