Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 11h15 đến 11h45 ngày 29/06/2021)


CÔNG TÁC: lắp đặt van chặn tuyến đầu hẻm 32 Huỳnh Văn Chính
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.