Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1 quận 11 (từ 9h15 đến 9h45 ngày 08/6/2021)


CÔNG TÁC: đóng nước dò tìm ống ngánh 47/14D Phú Thọ.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.