Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 10,13,15 quận 10


CÔNG TÁC: đấu nối tuyến ống cấp nước phục vụ giảm thất thoát nước.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.