Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 12 quận 10


CÔNG TÁC: sửa chữa tuyến ống cấp nước 150uPVC tại giao lộ Ba Tháng Hai -  Cao Thắng phường 12 quận 10
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.