Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 4,15 Quận 10; Phường 4,6,7 Quận 11; Phường Phú Trung Quận Tân Phú

CÔNG TÁC: Đóng van bước thực hiện công tác giảm thất thoát nước trên địa bàn quản lý.
KHU VỰC:
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.

Thông báo liên quan