Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 12 quận 11 (từ 11h45 đến 12h15 ngày 19/11/2020)


CÔNG TÁC: dò tìm ống ngánh tại địa chỉ 1172E đường Ba Tháng Hai
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.