Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 6,7,14 quận 10 (từ 22h đêm ngày 14/01/2021 đến 4h sáng ngày 15/01/2021)


CÔNG TÁC: Đóng nước phục vụ công tác bít hủy ống gang D80mm không còn sử dụng tại giao lộ Ba Tháng Hai - Nguyễn Kim
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.