Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 6,7,8,14 Quận 10

CÔNG TÁC: Đóng van bước thực hiện công tác đóng nước để thay Đồng hồ tổng Pt1009 (Góc Ba Tháng Hai - Nguyễn Lâm)

 
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./