Thông báo tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực Phường 7 Quận 11 (từ 12h20 đến 14h 23/3/2020)

CÔNG TÁC: Đóng van bước thực hiện công tác đấu nối tuyến ống tại hẻm 4,16,28 Lý Nam Để
Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./