Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 9 quận 11 (từ 9h30 đến 10h30 ngày 04/6/2021)


CÔNG TÁC: đóng nước thay van đầu hẻm 228 Hàn Hải Nguyên

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.