Thông báo tạm ngưng cung cấp phường 10, phường 11, phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 22h đêm ngày 17/09/2022 đến 6h sáng ngày 18/09/2022)


CÔNG TÁC: phục vụ công tác kiểm tra, xác định điểm xì bể

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.