Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027

     Ngày 16/11/2022, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.
     Đến tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có đồng chí Vũ Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Huỳnh Đức Thành – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Quốc Vương – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng Công ty. Về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân có đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Dương Văn Hoà - Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc cùng với 109/110 đại biểu được triệu tập đại diện cho đoàn viên công đoàn tại các Phòng/Đội của đơn vị.
      Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn giai đoạn 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, Báo cáo kiểm điểm hoạt động BCH nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2027.
     Trong nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức Công đoàn đã làm tốt công tác phối hợp với lãnh đạo đơn vị chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phát động phong trào thi đua yêu nước bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình ký kết liên tịch giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên thực hiện nhiều chương trình: vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác nước ngầm, bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước,…Trong nhiệm kỳ, Công ty đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động Hạng 3; 01 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 29 cá nhân nhận Bằng khen UBND Thành phố; 02 cá nhân nhận Bằng khen Bộ xây dựng; 99 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 25 tập thể và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động được Tổng Công ty và Công ty tuyên dương.
     Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Phương Thảo và đồng chí Dương Văn Hoà đánh giá cho các hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022 và định hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027 trong thực hiện có hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNV-LĐ. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân viên, người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
     Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 thành viên và đồng chí Quách Thanh Vinh đã được tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu công đoàn cơ sở gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 – 2028.  
     Với tinh thần “ Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ mới, các cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Thiện Minh

 

Đồng chí Vũ Phương Thảo phát biểu chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty


Đồng chí Dương Văn Hoà phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Công ty CPCN Phú Hòa Tân


Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Cấp nước Phú Hoà Tân nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội


Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027
 

Tin tức liên quan