Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

     Với phương châm “Hãy cứu lấy một mạng người bằng một ít máu của mình”, sáng ngày 08/9/2020 Công đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã tổ chức cho công nhân viên, người lao động hiến máu nhân đạo.
     Tinh thần “tình nguyện vì cộng đồng”, Công đoàn Công ty đã tích cực tuyên truyền vận động công nhân viên và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 60 lượt tham gia. Bằng những hành động cụ thể góp phần cung cấp thêm lượng máu dự trữ trong mùa dịch bệnh, mỗi cá nhân tham gia chương trình hiến máu nhân đạo năm 2020 thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia, đùm bọc yêu thương, trách nhiệm với xã hội.
Kiểm tra sức khỏe người lao động trước khi hiến máu
Người lao động tham gia hiến máu
Phần ăn hỗ trợ sức khỏe cho người lao động 

Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức tại Công ty CPCN Phú Hòa Tân
Thiện Minh

Tin tức liên quan