Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022

     Ngày 04/9/2020, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022.
     Đến tham dự Hội nghị từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có đồng chí Phan Minh Chánh, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Vương, Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên thường trực Công đoàn. Công ty CPCN Phú Hòa Tân có đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Trọng Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng 34 đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham dự.
      Hội nghị làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến năm 2022, đánh giá kết quả phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết các chỉ tiêu bổ sung nhiệm vụ đến năm 2022. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phối hợp cùng chính quyền thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động góp phần hoàn thành tốt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tại Công ty. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo phúc lợi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trong giai đoạn 2015-2020, Công ty đã vinh dự nhận được 03 giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, 01 giải thưởng Lý Tự Trọng, 01 giải thưởng Tôn Đức Thắng.
      Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Minh Chánh và đồng chí Lê Thị Thanh Tâm về đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở giai đoạn 2015-2020 và các chỉ tiêu bổ sung phương hướng đến năm 2022. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022 tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân viên, người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
     Tại Hội nghị đã bầu bổ sung hai nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022 là đồng chí Nguyễn Nông Trường Thanh và đồng chí Nguyễn Viết Tâm. Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp.
     Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đồng chí Tô Phong Danh báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động
công đoàn PHT khóa III 2015-2020 và Phương hướng nhiệm vụ 2020-2022


Đồng chí Phan Minh Chánh phát biểu chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty


Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Công ty CPCN Phú Hòa Tân


Biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung hai nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Công ty
khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2022Ban chấp hành Công đoàn Công ty CPCN Phú Hòa Tân nhiệm kỳ đến năm 2022
Thiện Minh

Tin tức liên quan