Hội nghị họp mặt Đảng viên kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và họp mặt giữa Đảng uỷ Công ty và hai tổ chức Đoàn thể

     Ngày 03/02/2023, Đảng uỷ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tiến hành tổ chức Hội nghị họp mặt Đảng viên kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và họp mặt giữa Đảng uỷ Công ty và hai tổ chức Đoàn thể
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Dương Văn Hoà - Phó Bí thư Đảng uỷ, cùng tập thể BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Phòng-Đội, tập thể Đảng viên và tổ cảm tình Đảng tại Công ty.
     Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy đã ôn lại truyền thống chặng đường lịch sử hào hùng, 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). Trải qua 93 năm tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Đảng ta luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
     Tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú, quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ của hai tổ chức Đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã giới thiệu các đoàn viên, quần chúng ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt huyết được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ Công ty, trong Hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên và Công đoàn đã thực hiện trao danh sách đoàn viên, quần chúng ưu tú Đảng uỷ Công ty xem xét, bồi dưỡng, tạo môi trường rèn luyện cống hiến trong các hoạt động, phong trào thi đua xung kích qua đó đoàn viên, thanh niên thể hiện vai trò, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Cũng tại Hội nghị đã diễn ra đối thoại giữa Đảng uỷ Công ty và Tổ chức 2 Đoàn thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh viên, từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đồng thời hỗ trợ các hoạt động trong phong trào đoàn thể.

 
Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy sinh hoạt truyền thống chặng đường lịch sử hào hùng
Kỷ niệm 93 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)Đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên giới thiệu Đảng uỷ Công ty các đoàn viên, quần chúng ưu tú


Đối thoại phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên
từ đó đề xuất các biện pháp, ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Hội nghị họp mặt Đảng viên kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)
và họp mặt giữa Đảng uỷ Công ty và hai tổ chức Đoàn thể
Thiện Minh

Tin tức liên quan