Hội nghị tuyên dương dân vận khéo năm 2020, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

     Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). Ngày 16/11/2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tuyên dương Dân vận khéo năm 2020 kết hợp triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Trọng Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ, các trưởng phòng, ban, đội, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.
     Phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được Đảng ủy, Ban lãnh đạo, các đoàn thể Công ty quan tâm thực hiện. Gắn liền với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là các nghị quyết của Đảng bộ cơ sở. Từng Đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng phấn đấu không ngừng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác giảm thất thoát nước, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ và người lao động đã đoàn kết, sáng tạo trong mọi hoạt động qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực cấp nước. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã tuyên dương cho 05 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào công tác dân vận khéo năm 2020.
     Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể Đảng viên; trưởng, phó phòng, ban, đội; Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong phong trào công tác dân vận khéo năm 2020Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025
Thiện Minh

Tin tức liên quan