Lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2020 Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

      Hưởng ứng lễ ra quân các chiến dịch kỳ nghỉ hồng cùng tuổi trẻ TPHCM sáng ngày 12/7/2020, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên, các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của Đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco) ra quân thực hiện các công trình, hoạt động gắn liền với đặc thù ngành cấp nước.
      Với phương châm “Thanh niên thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, công trình thanh niên “Sửa chữa, sơn mới 68 tủ tín hiệu DMA trên địa bàn quản lý” được thực hiện góp phần hiệu quả trong công tác vận hành, điều chỉnh, theo dõi lưu lượng nước của tủ tín hiệu DMA. Đồng thời Đoàn thanh niên Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức ra quân “Chủ nhật xanh” gắn với các hoạt động thực hiện phong trào thi đua xây dựng công sở “Văn minh – sạch đẹp” như dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại cơ quan.
      Thông qua các hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên, thanh niên ngày một trưởng thành hơn, phát huy sức trẻ cống hiến cho cộng đồng.

Lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2020
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân


Công trình thanh niên “Sơn sửa tủ tín hiệu DMA trên địa bàn quản lý”


“Chủ nhật xanh” – vệ sinh, tạo mảng xanh trong Công ty.
Thiện Minh


Tin tức liên quan