Đại hội đồng cổ đông 2013: Hướng đến sự phát triển bền vững

Ngày 17/4/2013 vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (PHUWACO) trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2013. Đại hội tổng kết quá trình hoạt động SXKD trong năm 2012 và đưa ra phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và cũng tại đại hội các kế hoạch, nội dung xin ý kiến cổ đông đều được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Theo đó, năm 2012 dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng PHUWACO đã có những kết quả khá khả quan, với tổng doanh thu năm 2012 đạt 261,971 tỷ đồng, tổng chi phí 240,753 tỷ đồng.

Trong đó, về kinh doanh nước sạch Phuwaco đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng nước tiêu thụ trong năm 2012. Cụ thể, công ty đã gắn được 303 ĐHN, tổng số khách hàng hiện tại là 87.464 khách hàng, với giá bán bình quân 8.034 đồng/m3, tăng 9,6% so với năm 2011.

Một trong những kết quả nổi bật nhất mà Phuwaco đạt được là ứng dụng công nghệ để giảm nước thất thoát của đơn vị với cơ sở dữ hiệu PhuwaGIS. Công ty sẽ tiến hành giảm lượng nước thất thoát là 2.600m3/ngày đêm với 33 DMA. Hiện nay, với 6 DMA đang vận hành, Công ty đã giảm được lượng nước thất thoát là 4.500m3/ngày đêm. Nếu hoàn thành 33 DMA, lượng nước không doanh thu giảm được sẽ lớn hơn rất nhiều so với dự kiến.

Bên cạnh đó là việc nâng cao việc chăm sóc khách hàng, thông qua việc tiến hành trực sửa bể 24/24, rút ngắn thời gian nhận thông tin và tiếp cận, giải quyết điểm bể không quá 2 giờ. Phuwaco cũng thường xuyên dò bể tại các khu vực có nghi ngờ thất thoát nước cao, đo áp lực kiểm tra, xác định khu vực giảm áp, lập kế hoạch khoanh vùng nhằm tìm kiếm, dò tìm rò rỉ trên toàn bộ các tuyến ống ngánh theo từng tuyến ống cái tại các DMA.

Với những kết quả khả quan đạt dược từ năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD - Đầu tư Xây dựng năm 2013. Theo đó, năm 2013 Công ty sẽ phấn đấu tăng doanh thu (doanh thu tiền nước 269,330 tỷ đồng) và đầu tư cho công tác cải tạo mạng lưới cấp nước, tập trung chính vào công tác giảm nước không doanh thu.

Cùng nhiều nội dung khác tại đại hội, tỉ lệ chia cổ tức năm 2012 là 11,5% (1.150 đồng/cổ phiếu) đã được thông qua./.

Nguyễn Văn Đắng – Phó Giám đốc Kỹ thuật

Một số hình ảnh trong buổi hội nghị

Tin tức liên quan