Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2022

     Sáng ngày 14/04/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , nhằm đánh giá, tổng kết quá trình hoạt động SXKD trong năm 2021, đồng thời tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ III (2017 – 2021)
     Đại hội có sự tham dự từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có Ông Lý Bửu Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Nguyễn Thanh Sử - Phó Tổng Giám đốc; Ông Lê Hữu Quang - Thành viên Chuyên trách Hội đồng thành viên; Ông Võ Duy Thuận – Thành viên Hội đồng thành viên. Đại diện Ủy Ban Chứng Khoán, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.
     Năm 2021 với tình hình dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm, đặc biệt đợt dịch cuối tháng 4 đến tháng 10 toàn Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, Hội đồng Quản trị cùng Ban Điều hành luôn theo sát tình hình thực tiễn để chủ động kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời, huy động mọi nguồn lực, bằng mọi phương án duy trì hoạt động đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục và ổn định cho khách hàng. Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành và sự nổ lực rất lớn của tập thể CB-NLĐ, nhiều giải pháp, sáng kiến phục vụ trong công tác sản xuất kinh doanh được thực hiện, công tác giảm thất thoát nước đã đạt kết quả rất khả quan khi giảm 0,28% so với cùng kỳ năm 2020. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc khách hàng, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ yêu cầu, khiếu nại, tra cứu kết quả thông qua Cổng thông tin trực tuyến website Công ty, Zalo Official Account. Mở rộng, đa dạng các hình thức thanh toán trực tuyến, xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn phù hợp với tình hình phòng chống dịch.
     Tổng kết nhiệm kỳ III (2017 – 2021), với sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT cùng sự đoàn kết thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt những khó khăn, dịch bệnh Covid-19 và đã có nhiều thành quả đáng khích lệ đặc biệt là công tác giảm thất thoát nước giảm 8,11%, lợi nhuận tăng 47,53%, cổ tức tăng 20%. Trong nhiệm kỳ IV, Công ty sẽ tập trung vào các công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt; tăng cường áp dụng công nghệ vào công tác quản lý và chống thất thoát nước; đảm bảo nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn quản lý.
     Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: sản lượng nước tiêu thụ 33.000.000 m3, doanh thu tiền nước 376.465 triệu đồng, tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 14%. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 (nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường công tác cải tạo quản lý mạng lưới, dò tìm rò rỉ và sửa bể giảm nước thất thoát thất thu, kiểm tra tăng giá bán bình quân...).
     Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) và các Ông, Bà đã trúng cử:
     Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2026)
  • Bà Lê Thị Thanh Tâm – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Dương Văn Hòa – Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Thanh Sử - Thành viên HĐQT
  • Ông Vương Vũ – Thành viên HĐQT
  • Ông Lê Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT
  • Ông Võ Tấn Bảo Quang – Thành viên HĐQT
     Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026)
  • Ông Nguyễn Minh Đạt – Trưởng Ban Kiểm soát
  • Ông Lê Trọng Thành – Thành viên Ban Kiểm soát
  • Bà Phạm Thị Phương Linh – Thành viên Ban Kiểm soát
     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao trong việc thông qua các nội dung, tờ trình, báo cáo trong chương trình, nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.
     Với những kết quả, kinh nghiệm trong hoạt động năm 2021, năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Các cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Chủ tịch HĐQT Lê Thị Thanh Tâm đọc lời khai mạc ĐHĐCĐ 2022


                                     Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội           
    
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2021) kết thúc nhiệm kỳ

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026)

 
 Thiện Minh

Tin tức liên quan