Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ 13, năm 2020

     Sáng ngày 15/06/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 13, năm 2020.
     Đại hội có sự tham dự của Ông Trần Văn Khuyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Ông Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Lý Bửu Nghĩa - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Lê Hữu Quang - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Bà Phạm Thị Vân An - Kiểm soát viên Tổng Công ty; Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân cùng 32 cổ đông đại diện tương ứng 82,22% cổ phần.
     Trong năm 2019, với những nỗ lực tích cực Công ty đã đạt một số kết quả khả quan, lượng nước tiêu thụ tăng 563.000 m3, vượt 1,67% so với kế hoạch 2019, doanh thu tiền nước tăng hơn 9,6 tỷ đồng vượt 3,05% so kế hoạch 2019, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch được giữ vững 100% trên địa bàn, công tác thu tiền với tỉ lệ thực thu cao. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 19,68% còn 18,41%. Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (website báo sự cố điểm bể, giám sát lưu lượng và áp lực, số hóa họa đồ hoàn công nền GIS, phần mềm lập bảng giá dự toán,..) và hoạt động chăm sóc khách hàng (thực hiện thu tiền nước bằng hóa đơn điện tử, cung cấp thông tin cần thiết qua website Công ty, thông báo tạm ngưng cung cấp nước bằng tin nhắn SMS, Zalo,..).
     Đại hội cổ đông đã đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020: sản lượng nước tiêu thụ 34.650.000 m3, doanh thu tiền nước 357.423 triệu đồng, tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 18%. Tăng cường các công tác chăm sóc khách hàng, kiểm tra định mức nước, công tác dò bể, sửa bể nhanh. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
     Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Khương Thảo (theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) và bầu thay thế ông Hoàng Ngọc Lâm vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời thông qua Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Phạm Khương Thảo và bổ nhiệm ông Lê Trọng Hiếu, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Giám đốc.
     Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có một số ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh Covid-19, các cổ đông đã có sự chia sẻ khó khăn cùng Công ty, tin tưởng vào sự điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Với những giải pháp thiết thực trên nhiều phương diện đã đề ra, Hội đồng quản trị bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

Các cổ đông đến đăng ký và tham dự Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội


Ông Hoàng Ngọc Lâm trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị,  giữ chức vụ Giám đốc

 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ 13 – năm 2020
Thiện Minh


Tin tức liên quan