Đào tạo nâng cao năng lực giảm thất thoát nước

Ngày 03/10/2012 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco) đã tiếp nhận bàn giao 06 DMA đầu tiên thuộc Vùng 2 của Dự án Giảm thất thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh khoản vay 4028-VN-Ngân hàng Thế giới.

Tham gia dự án này, CBCNV Phuwaco được trang bị những kiến thức về giảm thất thoát nước để chủ động trong công tác giảm nước không doanh thu tại địa bàn Công ty quản lý. 
Từ ngày 23/10/2012 đến ngày 26/10/2012, chuyên gia tư vấn đào tạo về đọc đồng hồ nước và lập hóa đơn đã có buổi hướng dẫn tại Phuwaco cho hơn 70 cán bộ công nhân viên của Phuwaco, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa và Phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Đây là 1 trong 4 khóa đào tạo mà Phuwaco được nhận theo dự án, bao gồm:

  • Khóa đào tạo về vận hành và bảo trì DMA do Ông Sher G.Singh (Mỹ) hướng dẫn
  • Khóa đào tạo về đọc đồng hồ nước và lập hóa đơn do Ông Patrick Egan (Anh) hướng dẫn
  • Khóa đào tạo về quản lý đồng hồ tổng và quản lý áp lực do Ông Patrick Egan (Anh) hướng dẫn
  • Khóa đào tạo về phát hiện rò rỉ do Ông Rick Kaminonko (Anh) hướng dẫn

Dưới đây là một số hình ảnh về khóa đào tạo đọc đồng hồ nước và lập hóa đơn do Ông Patrick Egan (Anh) hướng dẫn.

Chuyên gia Patrick Egan tại buổi hướng dẫn đọc đồng hồ nước và lập hóa đơn

Cán bộ công nhân viên Phuwaco tại buổi hướng dẫn

Cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa

Cán bộ công nhân viên của Phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco)

Chuyên gia Patrick Egan đang hướng dẫn nội dung cho nhân viên của Phuwaco

CVH

Tin tức liên quan