5 năm triển khai kế hoạch cấp nước an toàn tại Sawaco

Nước sạch là sản phẩm hàng hóa đặc biệt không chỉ ảnh hưởng trục tiếp đến sức khỏe, đời sống con người mà còn tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Vì lẽ đó, chất lượng nước sinh hoạt là nhiệm vụ quan trọng được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đặt lên hàng đầu. Việc "Cấp nước an toàn" là xu thế tất yếu, đây không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cấp nước mà còn là các ngành, các cấp và của toàn thể cộng đồng. 5 năm triển khai Kế hoạch cấp nước an toàn, Sawaco đã thực hiện được nhiều giải pháp nên chất lượng nước cung cấp ngày càng cải thiện.

 

Tin tức liên quan