Bàn giao 06 DMA đầu tiên cho Phuwco

Ngày 03/10/2012 vừa qua, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco), Ông Bạch Vũ Hải Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã chủ trì cuộc họp về việc phối hợp thực hiện dự án giảm thất thoát nước TP.HCM (dự án) và bàn giao 6 DMA vùng 2 (thuộc địa bàn Phuwaco).

Tham gia buổi bàn giao có Ban quản lý dự án giảm thất thoát nước (Ban QLDA GTTN), Tư vấn MWH, nhà thầu liên danh BMC – Minh Thông và Ban Giám đốc Phuwaco.

Tổng quan buổi họp
 
Đại diện các Bên tham gia giải quyết các khó khăn trong việc
phối hợp thực hiện dự án giảm thất thoát nước TP.HCM
Tại cuộc họp, Ban QLDA GTTN đã báo cáo tình hình tiến triển của các dự án DMA tại vùng 2 và đưa ra những khó khăn gặp phải. Các bên liên quan cũng đề xuất phương pháp hỗ trợ và chốt thời hạn hoàn thành dự án đến trước ngày 30/06/2013. Theo đó, nhà thầu cần lên kế hoạch chi tiết cho các hạng mục công trình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công. Ông Bạch Vũ Hải cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác tái lập mặt đường và thay đổi thiết kế cho phù hợp với mạng lưới cấp nước hiện nay.
Cũng tại buổi họp, Sawaco đã tiến hành bàn giao chính thức 06 DMA 05 – 03, 05 - 08, 05 - 09, 05 - 10, 05 - 13, 05 – 17 cho Phuwaco quản lý, vận hành và giảm rò rỉ. Đây là bước ngoặc quan trọng để Phuwaco tiến hành kiểm soát rò rỉ và giảm nước không doanh thu, đảm bảo nước sạch được cung cấp liên tục và an toàn cho người dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ký kết bàn giao 6 DMA đầu tiên tại Vùng 2 cho Phuwaco tiến hành giảm thất thoát nước
NVĐ

Tin tức liên quan