Chương trình gửi ZMS tặng mã giảm giá cho khách hàng đã quan tâm Zalo OA của Cấp nước Phú Hoà Tân

  1. MẪU TIN ZMS MÃ GIẢM GIÁ (ZMS VOUCHER)
Lưu ý:
Tin nhắn được gửi hàng tháng tới cho tất cả các khách hàng đã quan tâm trang Zalo Official Account (ZOA) của Cấp Nước Phú Hòa Tân.
  1. CHI TIẾT TIN ZMS VOUCHER
Hình thumbnail
Tiêu đề:
ZaloPay tặng mã giảm giá lên đến 50.000đ khi thanh toán hóa đơn nước!
Nội dung:
Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng chưa từng thanh toán hoá đơn (Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí, Vay tiêu dùng) qua ZaloPay
Nội dung nút CTA: Nhấn để kiểm tra Mã giảm giá ngay!
Link CTA:
https://social.zalopay.vn/spa/v2/zoa-lp?merchant_code=PHUHOATANWATER&customer_code={customer_code_base64}&from_source=OA_115&from_menu=zmsvoucher

  • Với Khách hàng chưa có mã khách hàng
https://social.zalopay.vn/spa/v2/zoa-lp?merchant_code=PHUHOATANWATER&from_source=OA_115&from_menu=zmsvoucher

Tin tức liên quan