Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân khai trương Phòng Dịch vụ Khách hàng

     Với mục tiêu tiếp nhận, giải đáp yêu cầu, thắc mắc, phản ánh, khiếu nại từ khách hàng về dịch vụ cấp nước trên khu vực quản lý Quận 10, Quận 11, phường Phú Trung quận Tân Phú. Quản lý và vận hành hệ thống Tổng đài chăm sóc khách hàng Call Center. Ngày 14/11/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân khai trương Phòng Dịch vụ Khách hàng.
     Phòng Dịch vụ Khách hàng là cầu nối hỗ trợ khách hàng. Tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty được thành lập để đáp ứng nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận thông tin xuyên suốt giữa Khách hàng và Công ty trong công tác chăm sóc khách hàng với quy trình và hệ thống kiểm soát đồng bộ theo đúng phương châm hoạt động “Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn”. Công việc tiếp nhận thông tin khách hàng được thực hiện theo trình tự, giải đáp các thắc mắc và có phương án xử lý các vướng mắc kịp thời, chuyên nghiệp. Tổng đài chăm sóc khách hàng còn là kênh giám sát chặt chẽ công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết thông tin và chăm sóc khách hàng của các đơn vị, bộ phận trong Công ty; giúp Ban lãnh đạo Công ty đánh giá được hiệu quả công việc một cách chính xác nhất.
     Bên cạnh thực hiện công tác phục vụ giao dịch tại quầy, Phòng Dịch vụ Khách hàng theo dõi phân tích đánh giá các công tác nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ khách hàng từ đó đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Quản lý và kiểm soát dữ liệu về kinh doanh nước sạch, lưu trữ hồ sơ khách hàng.

Thiện Minh

 





 

 

Tin tức liên quan