Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo không thu tiền nước tại nhà khách hàng

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo về việc không thu tiền nước tại nhà khách hàng từ ngày 01/9/2019 (hóa đơn kỳ 09/2019) như sau:
     - Quận 10: phường 6,7,8;
     - Quận 11: phường 4,9;
     - Quận Tân Phú: phường Phú Trung.Tin tức liên quan